Over de begraafplaats

Rooms-Katholieke Begraafplaats Buitenveldert is niet zomaar een begraafplaats. Het is een van de mooiste begraafplaatsen van Nederland met een bijzondere geschiedenis die terug gaat tot de zeventiende eeuw.

Buitenveldert is een rooms-katholieke begraafplaats. Nabestaanden kunnen hier tijdens een mis afscheid van de overledene nemen en het lichaam in gewijde aarde laten begraven. Tegelijk staat de begraafplaats open voor iedereen. Mensen krijgen de ruimte om op hun eigen manier invulling te geven aan het afscheid.

Buitenveldert biedt ook de mogelijkheid om op ieder graf een blijvend gedenkteken te plaatsen. De overledene die hier rust, is zo met naam en toenaam genoemd. Het graf is bovendien gemakkelijk terug te vinden.

Tegenwoordig ligt Buitenveldert midden in de dynamische Zuidas. Prachtige bomen, planten en bloemen vormen een fraaie stilteplek. Zo is Buitenveldert een mooie plek om terug te keren en bij het graf van de overledene te bidden, te rouwen of herinneringen op te halen.

Onze Missie

Wanneer een leven eindigt en ook dat van de nabestaanden tot stilstand komt, willen wij er zijn. Nabestaanden kunnen altijd rekenen op onze deskundige en begripvolle begeleiding.

Onze kernwaarden zijn: respect, samenzijn, geborgenheid en bezinning. In de wijze waarop wij werken komt dit tot uitdrukking.

Buitenveldert biedt alle diensten aan op een plek. Van het regelen van een uitvaart tot de uitvaart in ons rouwcentrum. Van het begraven van de overledene tot het bezorgen van de as. Van het ruimte geven aan bidden, rouwen en herinneren tot het geven van nazorg. Buitenveldert blijft nabestaanden altijd ondersteunen en geeft de gelegenheid andere nabestaanden te ontmoeten.

Rouwcentrum

Voor een mooi afscheid van een dierbare is het fijn als alles op één plek kan plaatsvinden. Wij bieden diverse mogelijkheden om dit te realiseren.

Begraafplaats

De begraafplaats biedt diverse mogelijkheden voor het begraven van een overledene of het bijzetten van de as.

Medewerkers

Onze medewerkers doen hun werk met liefde voor het vak. Vanuit hun deskundigheid doen zij er alles aan om u zo goed mogelijk bij te staan.

Historie

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert heeft een eeuwenoude geschiedenis, die teruggaat tot het begin van de zeventiende eeuw. De Noordelijke Nederlanden vormden tijdens de Tachtigjarige Oorlog een Republiek. Hier maakten de gereformeerden de dienst uit. Rooms-katholieken mochten hun geloof niet in het openbaar belijden. Daarom werden de Noordelijke Nederlanden een missiegebied. 

In 1635 was Buitenveldert boven de rivieren één van de vijf plaatsen met een statie. Dat is een geheime maar vaste standplaats voor een priester. In het huis van een gelovige las hij ongezien de mis.

Tussen 1656 en 1673 waren paters Augustijnen actief in de statie Buitenveldert. Hun naam verwijst naar de beroemde kerkvader Augustinus. Ondanks de tegenwerking van de gereformeerden kon de statie Buitenveldert kort na 1675 een kerkje bouwen. Dat gebeurde op de plek langs de Amstelveenseweg waar vroeger de kapel stond. Dit godshuis werd in 1776 vergroot.

Vanaf 1795, toen de Fransen in ons land de dienst uitmaakten, kwam er meer godsdienstvrijheid. In 1835 is achter de kerk een klein kerkhof in gebruik genomen. Sinds het rooms-katholieke geloof in 1853 weer officieel werd toegestaan, was Buitenveldert een parochie met Augustinus als naamgever.

Vanwege de groei van het aantal katholieken in Amsterdam is het kerkhof rond 1900 flink vergroot. Helaas profiteerde begraafplaats Buitenveldert hier niet van. Door de oprichting van nieuwe Amsterdamse parochies raakte Buitenveldert telkens parochianen kwijt. Overledenen mochten zich van de Amsterdamse pastoors niet op Buitenveldert laten begraven. Buitenveldert maakte op dat moment deel uit van de gemeente Nieuwer-Amstel. Pas bij de uitbreiding in 1921 ging Buitenveldert deel uitmaken van Amsterdam.

Door steeds grotere drukte op de Amstelveenseweg was de Augustinuskerk slechter bereikbaar. Daarom besloten de gemeente en de parochie tot een grondruil. Amsterdam kreeg grond van de parochie om een hinderlijke bocht uit de Amstelveenseweg te halen. Buitenveldert kreeg op de hoek van de Amstelveenseweg en de Kalfjeslaan een terrein waar de parochie in 1935 de nieuwe en grotere Augustinuskerk kon inwijden. De oude kerk aan de Amstelveenseweg ging dienst doen als kapel van begraafplaats Buitenveldert.

Pas na de Tweede Wereldoorlog is het stadsdeel Buitenveldert verder bebouwd en kwam de begraafplaats te liggen in de drukke Zuidas. Rouwstoeten konden de begraafplaats moeilijker bereiken. Daarom is de ingang aan de Amstelveenseweg in 1994 gesloten. De bouwvallige kapel is gesloopt. Op dit terrein is het jongste grafveld ingericht. De nieuwe ingang kwam te liggen aan de rustige Fred. Roeskestraat. Hier werden de huidige kapel, een kantoorruimte en een condoleanceruimte geopend.

Bij de verbouwing van 2012 werd de condoleanceruimte vergroot en opnieuw ingericht. Daarnaast zijn er twee 24-uurs rouwkamers, een gekoelde ruimte, een familiekamer en een Brasserie met terras bijgekomen.

Toegang circa 1900
Bron: Stadsarchief Amsterdam
Uitvaartdienst 1929
Bron: Stadsarchief Amsterdam
Ingang vanaf 2012

Galerij

Om u een impressie te geven van onze begraafplaats, hebben we een aantal beelden verzameld.