Meldingen en klachten

Met uw melding of klacht biedt u ons de gelegenheid onze dienstverlening te optimaliseren. Wanneer u ontevreden bent over dienstverlening van R.-K. Begraafplaats Buitenveldert kunt u een klacht indienen. Vragen en opmerkingen over de dienstverlening zijn uiteraard ook welkom.

Wat is een melding of klacht?

Een melding is een vraag of een opmerking over de dienstverlening van R.-K. Begraafplaats Buitenveldert.

Bij een klacht bent u ontevreden over de dienstverlening, de manier waarop een medewerker van R.-K. Begraafplaats Buitenveldert zich in een concreet geval tegenover u of een ander heeft gedragen, procedures die in uw ogen onjuist werden toegepast of over onjuiste of onvolledige informatie.

Hoe kunt u een klacht of melding indienen?

Er zijn twee manieren om een melding of een klacht in te dienen:

  • Via het meldingen-/ klachtenformulier van R.-K. Begraafplaats Buitenveldert. Deze vindt u onderaan deze pagina.
  • Met een door uzelf opgestelde brief of e-mail, gericht aan de klachtencoördinator van R.-K. Begraafplaats Buitenveldert.


Vermeld u daarbij altijd:

  • uw contactgegevens
  • een samenvatting van het probleem

En, indien van toepassing:

  • de naam van de overledene
  • de graf- of asbestemmingslocatie
  • de datum


Let op:
anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Wat gebeurt er met uw melding of klacht?

Wanneer R.-K. Begraafplaats Buitenveldert uw melding of klacht heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat beschreven wie de melding of klacht behandelt. De behandelaar kan contact met u opnemen, zodat u uw melding of klacht kunt toelichten. Ook kan het zijn dat de behandelaar om aanvullende informatie vraagt.

Binnen zes weken krijgt u een reactie op uw melding of klacht. Mocht R.-K. Begraafplaats Buitenveldert meer tijd nodig hebben, dan wordt u daarover tussentijds geïnformeerd en wordt uitgelegd wat de reden van vertraging is.

Ombudsman

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, kunt u zich wenden tot De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen Ombudsman. De Ombudsman beoordeelt dan of R.-K. Begraafplaats Buitenveldert goed is omgegaan met uw klacht.

Klachtenformulier

Klachtenreglement

Formulier voor meldingen en klachten

U neemt de moeite ons op de hoogte te brengen van een zaak die u bezig houdt met betrekking tot onze dienstverlening. Een zorgvuldige behandeling van uw melding of klacht is van groot belang voor onze organisatie. Wij vragen u daarom dit formulier zo zorgvuldig mogelijk in te vullen. Zo kunnen wij u goed en snel van dienst zijn.