Nieuwsbrief Nr. 12
  (oktober 2014)

Allerzielen 2014| Onze paden | Is begraven duur? | We stellen aan u voor | Aftrap Week van de Begraafplaats | Begraaflast | Augustinus

Een boek van Augustinus

 

Ik kende het niet, het boek met de treffende titel
‘ Wat kunnen wij voor de doden doen?‘

Het is geschreven door Aurelius Augustinus.

Augustinus, onze kerkvader die bijna veertig jaar
lang bisschop was in Noord-Afrika, schreef de tekst omstreeks 423 na Christus in de vorm van een brief
aan een bevriend collega.

Zestien eeuwen geleden en het is verrassend hoe eigentijds de vragen zijn die hij stelt. De tekst is enkele jaren geleden in het Nederlands vertaald.

Augustinus zoek naar antwoorden op de vragen:

  • Maakt het uit of je een gestorvene begraaft of cremeert? En zo ja, voor wie?
  • Wanneer je een overledene begraaft, maakt het dan enig verschil waar je dat doet? En zo ja, voor wie?
  • Heeft het zin om voor overledenen te bidden?
  • Wat moet je ervan denken wanneer een dierbare gestorvene in je dromen verschijnt?

Het boek is aangeslagen; in november 2010 is alweer de derde druk verschenen.
De tekst blijkt kerkgangers en bezoekers van kerkhoven aan te spreken. Ik ben benieuwd of het mij ook aanspreekt, zeker in deze tijd van het herdenken van
dierbare overledenen.

Voor als u het de tekst zelf wilt hebben:
Uitgeverij Damon, in Budel, heeft het boek(je) uitgegeven.
Telefoon 0495 499319, e-mail info@damon.nl
Als u het boek via de boekhandel wilt bestellen: het i.s.b.n. is 978 94 6036 071 8.
€ 14,90. U kunt het boek ook bij ons kopen. Op Allerzielen wordt extra aandacht aan dit boekje besteed.Portret van Augustinus geschilderd door Caravaggio

Allerzielen 2014| Onze paden | Is begraven duur? | We stellen aan u voor | Aftrap Week van de Begraafplaats | Begraaflast | Augustinus


Overzicht van alle nieuwsbrieven >

 
   
         

      © 2012 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina