Nieuwsbrief Nr. 12
  (oktober 2014)

Allerzielen 2014| Onze paden | Is begraven duur? | We stellen aan u voor | Aftrap Week van de Begraafplaats | Begraaflast | Augustinus

Is begraven duur?

Je hoort het wel eens zeggen: begraven is duur en het is duurder dan cremeren.
En als mensen dat vinden, dan zal men bij de vraag begraven of cremeren het idee over de kosten ‘meenemen’ in z’n overwegingen. Dat is verstandig.
Maar wij hebben de indruk dat de kosten van begraven vaak te hoog worden ingeschat. Om daar wat meer duidelijk over te krijgen hebben we bezoekers van de Week van de Begraafplaats eens gevraagd wat zij denken dat begraven kost.
Een veertigtal mensen vulde de vragenlijst in, en dat is natuurlijk niet veel, maar voor ons toch belangrijk genoeg. De uitkomsten zijn opvallend en voor ons aanleiding onze informatie over de kosten nog beter voor het voetlicht te brengen.

We hebben gevraagd: wat denkt u dat een algemeen graf kost, en wat zou u er voor over hebben? Men denkt, gemiddeld, dat een algemeen graf ruim € 2500,- kost (met uitschieters tot wel tienduizend euro). En men heeft er, gemiddeld, € 1600,- voor over. Een particulier graf kost volgens de mensen (gemiddeld) ruim € 3750,- , terwijl men er (gemiddeld) bijna € 3000,00 voor over zou hebben. De verschillen tussen wat men denkt dat de kosten zijn, en wat men voor een algemeen dan wel particulier graf over zou hebben, zijn opvallend groot.

Begraven is minder duur dan u denkt.
In werkelijkheid zijn de tarieven voor een graf voor de looptijd van 10 jaar, bij ons voor een:
Algemeen graf: € 1190,-
Particulier graf: (3 overledenen) vanaf: € 1340,- bijplaatsing € 750,- Totaal: € 2090,-

Ons advies is: informeert u zich grondig over de kosten en neem onze mogelijkheden mee in uw besluit om te begraven of te cremeren.

 

 


Allerzielen 2014| Onze paden | Is begraven duur? | We stellen aan u voor | Aftrap Week van de Begraafplaats | Begraaflast | Augustinus


Overzicht van alle nieuwsbrieven >

 
   
         

      © 2012 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina