Nieuwsbrief Nr. 11
  (mei 2014)

Wat is de Week van de begraafplaats? | Programma Week Begraafplaats Buitenveldert | Interview met Anja Vink


E U R O P E S E  W E E K  V A N  D E  

B E G R A A F P L A A T S
  (za. 31 mei t/m zondag 8 juni)

Wat is de Week van de Begraafplaats?

 

De Week van de Begraafplaats is oorspronkelijk een initiatief van de ASCE,
de Association of Significant Cemeteries in Europe (www.significantcemeteries.org ).
Bij deze organisatie zijn op dit moment
179 begraafplaatsen uit 22 landen aangesloten.
De Week wordt in 2014 voor de twaalfde maal georganiseerd en voor het eerst zal ook Nederland meedoen.
Begraafplaatsen hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk. Steeds meer mensen kiezen voor crematie. Ook natuurbegraafplaatsen zijn populair. Het gevolg daarvan is dat begraafplaatsen onder druk komen te staan. Begraafplaatsen willen graag laten zien wat hun kwaliteiten zijn en wat er allemaal mogelijk is. Het is de plaats waar uw geliefde(n) rusten en waar nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten. Op een begraafplaats heerst rust en sereniteit, u vindt er natuurwaarden en cultuurhistorische bijzonderheden. Beheerders van begraafplaatsen vinden het daarom belangrijk dit kenbaar te maken aan het publiek, zodat begraafplaatsen deel blijven uitmaken van de samenleving.

De Week in Amsterdam en elders

Samen met enthousiaste beheerders van acht andere Amsterdamse begraafplaatsen heeft R.-K. Begraafplaats Buitenveldert het voortouw genomen voor de Week van de Begraafplaats. De Amsterdamse begraafplaatsen zijn in onderling overleg tot een afgewogen programma gekomen.
Inmiddels wordt ook op landelijk niveau aandacht aan de Week besteed. De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, de brancheorganisatie en De Terebinth, de vereniging voor funeraire cultuur, hebben het initiatief omarmd en zetten dit onder haar leden (de begraafplaatsen) uit. Er zijn al circa 40 aanmeldingen. Zie: www.weekvandebegraafplaats.nl

De Week op begraafplaats Buitenveldert
Omdat Buitenveldert de initiatiefnemer is, zal de Week op zaterdag 31 mei door ons geopend worden. Op deze dag zullen wij u een bijzonder programma bieden waar u in contact komt met de schoonheid van onze begraafplaats. We beginnen de dag met een nagebootste rouwstoet met koets en paarden door Amsterdam Zuid. Alle hoeden komen van Hoedenvereniging Nederland.
Medewerkers zijn aanwezig om al uw vragen te beantwoorden en u te vragen naar uw wensen.


Wat is de Week van de begraafplaats? | Programma Week Begraafplaats Buitenveldert | Interview met Anja Vink


Overzicht van alle nieuwsbrieven >

 
   
         

      © 2012 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina