Nieuwsbrief Nr. 7
  (april 2013)

Renovatie Roeskestraat | Condoleanceruimte | Afscheid bij kinderen | Rouwkamers | De vrijwilliger | Voorjaarsplanten | Boekbespreking | Gedichtenpad


Aan deze zijde van de dood: een bijzondere leeservaring

  
De volledige titel van het boek van Wim Cappers is:
Aan deze zijde van de dood: funeraire componenten van seculariserende cultuurlandschappen in Nederland 1576-2010.

U begrijpt onmiddellijk dat Cappers een proefschrift geschreven heeft.
Hij promoveerde hiermee op 1 november 2012 bij de Vrije Universiteit (in de vorige Nieuwsbrief werd er al aandacht hieraan besteed). Laat u zich door het wetenschappelijke karakter niet afschrikken. De historicus Cappers heeft een indrukwekkend, heel interessant boek geschreven. Het is een vuistdik werk geworden in twee delen, in totaal ruim 900 pagina's! Een opvallend detail: de uitgave kwam mede tot stand dankzij de steun van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam.

Heel kort door de bocht gezegd wil de auteur nagaan in hoeverre de opvattingen, gewoontes en rituelen rond dood en teraardebestelling in de loop van de tijd een minder religieus en een meer seculier (werelds) karakter kregen. En hoe ziet die verandering er dan uit?
In het woord funerair wordt alles gevat wat met dood en begrafenis te maken heeft.

De auteur is zoals gezegd historicus. Zijn boek bestaat naast de wetenschappelijke inleiding uit een dertiental gevalsbeschrijvingen, in omvang variërend van twintig tot meer dan honderd pagina's en uiteraard een reeks conclusies,die teruggaan naar de vragen in de inleiding.
Cappers heeft monnikenwerk verricht: met eindeloos geduld en doorzettingsvermogen is hij in archieven gedoken en heeft hij oude teksten van allerlei soorten en maten geraadpleegd.
Het zijn vooral de gevalsbeschrijvingen die voor de leek, waaronder ondergetekende, bijzondere leeservaringen opleveren. Zo heb ik met veel belangstelling gelezen het hoofdstuk Wee je gebeente!, een beschrijving van twee kerkhofoproeren in Arnhem (1781 -1787) over de strijd tussen 'het volk' en 'de notabelen' over het ruimen van kerkhoven en het herbegraven en over het afbreken van kerkhofmuren. Spannend en o zo herkenbaar. Ook het verhaal Van effigie tot fotoboek: het doodsportret gezien vanuit de publieke en private sfeer, 1621-2007 boeide mij, evenals het hoofdstuk Tussen zielloos en bezield: funeraire architectuur buiten de bebouwde kom, 1777 – 2011.
Twee hoofdstukken gaan over de drenkeling: Aardse begrenzing van bloeddorst en ademnood: de vampier als fysiologische pendant van de drenkeling, 1727 – 2010 (over de omgang met de schijndode drenkeling) en Lasten baten rond het redden van drenkelingen: de financiële factor in het vertoog over schijndood, 1767 – 1800.
U begrijpt de steun van bovengenoemd Maatschappij.
Deze hoofdstukken en de andere kunnen overigens zelfstandig worden gelezen.

Als u het boek wilt kopen: voor € 39,95 totaal hebt u een indrukwekkend werk in huis.
Het boek is verkrijgbaar aan de balie van de begraafplaats, of te bestellen via: w.cappers@planet.nl

  Wim Cappers


Renovatie Roeskestraat | Condoleanceruimte | Afscheid bij kinderen | Rouwkamers | De vrijwilliger | Voorjaarsplanten | Boekbespreking | Gedichtenpad


Overzicht van alle nieuwsbrieven >

 
   
         

      © 2012 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina