Nieuwsbrief Nr. 6
  (November 2012)

Aan deze zijde van de dood | Verslag Allerzielen 2012 | Namen weerklinken |
Verslag gedichten en muziek'Allerzielen 2012


Vrijdag 2 november was een prachtige dag op de begraafplaats. Het was gelukkig bijna de hele dag droog en er heerste een fijne sfeer op deze speciale dag. Er werden diverse activiteiten georganiseerd waar de bezoekers gebruik van konden maken. Zo waren er kiezelstenen ter beschikking gesteld, waarop men een gedachtegroet kon schrijven voor een dierbare. Deze stenen konden op een graf gelegd worden of bij “De verrijzenis” in vak D. Ook bestond de mogelijkheid om een ballon te voorzien van een tekst of tekening en deze bij een graf te plaatsen of buiten op te laten.Een tekst of tekening op de ballonnen

Heel speciaal waren de activiteiten in de kapel:
Allereerst konden er namen gezongen worden onder leiding van Daphne Questro. Zij was ook aanwezig in 2010 bij het 175-jarig bestaan van de begraafplaats; toen werden er namen gezongen bij een vuurcirkel in vak A door een groep zangers waarbij je de naam van een overledene kon inleveren. Nu bestond de mogelijkheid om zelf te zingen. De reacties van de diverse deelnemers waren heel positief: van “emotioneel” tot “prachtig” en “heel warm”.
Lees hier de reactie van Daphne Questro.
Klik hier om te lezen wat het “namen zingen” precies inhoudt (vorige nieuwsbrief).

Daarna werd de dag afgesloten in de kapel door Patricia van Meerkerk en Philip Paar. Patricia droeg op een prachtige wijze gedichten en teksten voor en Philip begeleidde dit met zang en piano. In de kapel heerste tijdens dit optreden een serene sfeer en ook hier kwamen mensen onder de indruk weer naar buiten.

De begraafplaats zelf werd verlicht door vele fakkels, wat altijd een heel speciaal en sfeervol effect geeft. Niet alleen de fakkels natuurlijk, ook de vele bezoekers maakten het geheel weer tot een bijzondere dag.

Wij willen alle mensen die hebben meegeholpen om deze dag mogelijk te maken hartelijk bedanken voor hun inzet.


Aan deze zijde van de dood | Verslag Allerzielen 2012 | Namen weerklinken |
Verslag gedichten en muziek'


Overzicht van alle nieuwsbrieven >

 
   
         

      © 2012 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina