Nieuwsbrief Nr. 3
  (juni 2012)

Nieuwbouw | Lunch-café | Open Dag | Thema-bijeenkomst | Grafverzorging |
Bloemen | Vrijwilliger | Gedichten | Rouwboeken | Verslag lezing


Een vrijwilliger: Agnita van der Ham

Bij de begraafplaats zijn tientallen vrijwilligers actief. Een van hen is Agnita van der Ham.

Er worden voor intern gebruik foto’s gemaakt van de graven. Ze worden bij de gegevens gevoegd die de begraafplaats van elk graf in het grafdossier bijhoudt.
In de eerste nieuwsbrief hebt u daarover kunnen lezen.
Het fotograferen wordt gedaan door Agnita van der Ham. Ze heeft inmiddels met haar digitale camera al duizenden foto’s genomen en die ook, foto voor foto, toegevoegd aan de dossiers in de computer. Agnita vertelt dat ze nog ongeveer vierduizend foto’s te gaan heeft. Ze vindt het plezierig en zinvol werk; bovendien werkt ze als fotograaf graag in de buitenlucht. Bijzondere graven en namen vallen haar als fotograaf op; de stilte van de begraafplaats te midden van het stadsrumoer spreekt haar aan.
Bijna elke woensdag en vrijdag is ze een aantal uren actief, buiten op de begraafplaats of binnen op kantoor achter de pc. De contacten met de medewerkers en met andere vrijwilligers ervaart ze als positief.
Het fotografieproject is haar ‘ding’. Ze kan zich goed voorstellen dat ook anderen op de een of andere manier als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de begraafplaats.

Voor meer informatieover vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met de begraafplaats: 020 6629890

Overzicht van alle nieuwsbrieven >

 
   
         

      © 2012 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina