Nieuwsbrief Nr. 2
  (maart 2012)

Verbouwing begraafplaats| Declamatie "Woorden als tranen" | Bijzondere bomen


Bouw en verbouw op de begraafplaats


Op Begraafplaats Buitenveldert wordt in fases gewerkt aan de uitbreiding en vernieuwing van verschillen voorzieningen.
Hierbij vindt u een overzicht van de vorderingen en geven wij informatie die voor u van belang kan zijn.

Fase 1: Afgerond
Groenvoorzieninggebouw:
Achter op de begraafplaats, nabij de Amstelveenseweg is een nieuw gebouw voor de medewerkers en de materialen t.b.v. de groenvoorziening gebouwd.

Fase 2: Bijna afgerond
Het gebouw, aan de Fred. Roeskestraat, aan de rechterzijde (van het hek) is aangepast ten gunste van:
• Informatiebalie vanaf 27 februari j.l.
• Kantoorruimte, vanaf 27 februari j.l.
• Uitvaart ‘café’ met terras vanaf juni a.s.
• Bloemenwinkel vanaf juni a.s.

Fase 3: Nog niet afgerond
vanaf 1 februari tot en met juni 2012:
• De bestaande condoleanceruimte wordt met een derde vergroot en door het aanbrengen van dakramen en uitbouw lichter gemaakt.
• Er komen twee 24 uur rouwkamers.Het kantoor is inmiddels verhuisd naar het aangepaste servicegebouw.
U vindt de toegang van het kantoor via het toegangshek en dan de eerste deur aan uw rechterzijde. Het ‘cafe’ zal in de eerste instantie gebruikt worden als vervangende condoleanceruimte. Wanneer er geen condoleance plaats vindt bent u van harte welkom voor een kop koffie of een heerlijke lunch. Vanaf juni is het ‘cafe’ dagelijks
(7 dagen per week) open.

Tijdens de bouw wordt er begraven en gaan alle activiteiten van de begraafplaats door. Er worden speciale maatregelen genomen om de overlast tijdens de bouw te beperken. Zo wordt er heel vroeg gestart met bouwactiviteiten, het werk wordt geheel stil gelegd wanneer er een uitvaart is en zo nodig worden de tijden op de dag van begraven c.q. aangepast of verlengd.

Overzicht van alle nieuwsbrieven >

 
   
         

      © 2012 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina