Nieuwsbrief Nr. 1
  (januari 2012)

Verbouwing begraafplaats| Planten | Lezing | Foto's van graven | Rouwboeken


Rouwboeken


Uw emoties na het overlijden van een naaste zijn uniek. U kunt zich in uw omgaan met het verlies alleen voelen. Misschien hebt u behoefte te ervaren hoe anderen met hun verlies omgaan. Hoe is het hun vergaan na het overlijden van een geliefd persoon? Hoe kun je met verdriet leren omgaan? Kunnen verhalen van anderen en van deskundigen u verder helpen? Zulke verhalen zijn er. In de loop van de tijd zijn er heel wat boeken verschenen over het omgaan met verlies en rouw. De begraafplaats heeft een kleine collectie van deze boeken, die Rouwboeken worden genoemd.
U kunt ze bij ons inzien en kopen.

Enkele voorbeelden:Kuiper, Karin
Je mag me altijd bellen: 1001 dagen van rouw
Uitgeverij Lannoo, 2008. - 206 p.
In dit boek, opgebouwd uit een tachtigtal stukjes, laat de schrijfster haar ontreddering zien na het overlijden van haar man, de schrijver Karel Glastra van Loon. Zij schrijft in korte zinnen, helder en nuchter over emoties, herinneringen, over haar gevoelens en over reacties van mensen en haar reactie daarop. Het is een mooi boek, waarin de schrijfster zich, uiteindelijk, veerkrachtig toont.  Polak, Chaja
Verslag van een onaanvaarde dood
Uitgeverij Contact, 2007. - 52 p.
In 2006 overleed de oudste zoon van de schrijfster. In deze poëziebundel verwoordt ze in het eerste deel herinneringen; haar zinnen zijn ritmisch, de sfeer bezwerend. In het tweede deel, ‘daarna’ genoemd zijn de zinnen korter, de observaties cryptischer en de sfeer dreigender; deze elementen samen maken het ‘onaanvaarde’ uit de titel voelbaar.Keirse, Manu
Afscheid van moeder: als sterven een stuk leven wordt
Uitgeverij Lannoo, 2004. – 177 p.
In dit ontroerende boek beschrijft de auteur, klinisch psycholoog en doctor in de medische wetenschappen, over zijn persoonlijke ervaringen tijdens de tien maanden durende ziekte van zijn moeder en bij haar sterven. Het is het relaas van een zoon die vol mededogen over zijn moeder schrijft. Hij doet dat op een heel toegankelijke wijze. Het is een boek met afscheid als overheersende thema; een afscheid dat ingebed is in de katholieke tradities.       

OPROEP: laat het ons, bij voorkeur per e-mail, weten als u titels van boeken kent die onder Rouwboeken vallen en die wij misschien nog niet hebben; wij kunnen dan onze kleine collectie aanvullen.

Overzicht van alle nieuwsbrieven >

 
   
         

      © 2012 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina