De moderne kapel op de begraafplaats dateert uit 1994 en heeft de klassieke vorm van een eenvoudige basilica: een rechthoekige ruimte met voorin – op een lichte verhoging – het altaar. De inrichting en symboliek van de kapel is geïnspireerd op de Paastijd en de Paaswake in het bijzonder. De Paaswake verhaalt immers niet alleen van de dood, maar ook van de hoop op en het geloof in de verrijzenis.
 
 


De dienst van het licht

Voor in de kapel staat aan één kant van de baar een marmeren kandelaar voor de Paaskaars, het symbool van licht, verrijzenis en nieuw leven.


 
 


De dienst van het water
Tegenover de kandelaar staat aan de andere kant van de baar een marmeren waterbekken, een verwijzing naar de doop en het water waarmee de overledene tijdens de absoute wordt besprenkeld als teken van hoop op wedergeboorte.

 
 


De dienst van het woord
Naast het altaar bevindt zich een lezenaar voor de dienst van het woord, die van hetzelfde marmer als de overige elementen is vervaardigd en dezelfde ‘verrijzende’ lijn heeft.

 
 


De dienst van de tafel
Het altaar zelf symboliseert de dienst van de tafel. Het blad van het altaar is afkomstig uit de kapel van het Schippersinternaat. Onder het altaarblad is een relikwiehouder geplaatst waarin zich een relikwie van het H. Kruis en een relikwie van de
H. Augustinus bevindt. Dit heeft te maken met het vroegchristelijke gebruik om de Eucharistie te vieren op de graven van apostelen en martelaren.

Deze vier elementen zijn een duidelijke verwijzing naar de Paaswake en daarmee naar de verrijzenis van onze Heer.

 
 

 


Ook de drie wandkleden in de kapel zijn een verwijzing naar het toekomstig leven. Ze zijn ontworpen en vervaardigd door de Nijmeegse firma Stadelmeijer en zijn getiteld ‘De weg, de waarheid en het leven’. De wandkleden verwijzen naar hoofdstuk 14 van het Evangelie volgens Johannes. Daarin zegt Christus dat Hij naar het huis van Zijn Vader gaat om voor ons een plaats te bereiden met de woorden:
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.’
Een aantal elementen uit de kapel is afkomstig uit de oorspronkelijke Kerkhofkapel, zoals de kerkbanken – voor deze kapel op maat gemaakt en gerestaureerd – en de wijwaterbakjes achterin. Ook de preekstoel, waarop de uit hout gesneden beelden van de vier grote Kerkvaders en de goede Herder te zien zijn, heeft een plaats gekregen in de fraaie kapel.

 
     

      © 2009 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina