Op 14 juni 1835 wordt aan de Amstelveenseweg bij de Zuidelijke Wandelweg in Amsterdam-Buitenveldert een nieuw kerkgebouw van de ‘Sint Augustinus parochie te Nieuwer Amstel’ ingewijd. Achter deze kerk wordt tegelijkertijd de begraafplaats – ‘Buitenveldert’ – in gebruik genomen. Omdat de Augustinuskerk na een eeuw te klein wordt voor het aantal parochianen, wordt een – stukje verderop – een nieuwe kerk gebouwd. Deze kerk op de hoek van de Amstelveenseweg en de Kalfjeslaan wordt op 8 mei 1935 geconsacreerd.Sint Augustinus, is de patroonheilige van de Sint Augustinus Parochie waartoe de begraafplaats behoort. Sint Augustinus wordt vaak afgebeeld met een boek in zijn ene hand (hij was kerkleraar) en in zijn andere hand een hart waar de vlammen uitslaan.


 Op dat moment is het precies 300 jaar geleden dat de parochie na de reformatie opnieuw werd opgericht. De kerk bij de begraafplaats krijgt een bestemming als kerkhofkapel en de aangrenzende pastorie die dateert uit 1903, wordt kantoor en condoléanceruimte. Begin november 1992 start de nieuwbouw, waarin de kapel en de condoléanceruimte zijn opgenomen,
aan de Fred Roeskestraat. De nieuwe kapel wordt op zondag
20 maart 1994 ingewijd.


 


Bomen op de begraafplaats


De begraafplaats munt uit door zijn rijke boombeplanting.
Dat geldt zowel voor het oude als voor het nieuwe deel. Dit trok de aandacht van Professor J. Lever (1922-2010).
Hij studeerde in Utrecht biologie en werd na zijn promotie in 1950 benoemd tot lector en in 1952 tot hoogleraar dierkunde aan de Vrije Universiteit. Na zijn pensionering legde hij zich o.a. toe op de bomen van onze omgeving. Dit resulteerde in 2002 in de 'Bomengids van Amsterdam-Zuid' (Uitg. Ginkgo, Leiden).
Sinds 2001 heeft hij op verzoek een serie korte artikeltjes over
de bomen van dit kerkhof in 'Augustinus Nieuws' geschreven. Hieronder worden er 10, veelal bijgewerkt, gereproduceerd.

1.   Metasequoia's
2.   Echte Cipressen
3.   Ceders
4.   Tamme kastanjes
5.   Rode en witte Paardenkastanjes
6.   Beuk
7.  Trompet-, Amber- en Hemelboom
8.   Tulpenboom
9.   Hopbeuk en Valse Christusdoorn
10. Acacia's175 jaar Begraafplaats Buitenveldert


Lees de toespraak gehouden door directeur Anja Vink
naar aanleiding van het 175 jarig bestaan van Begraafplaats Buitenveldert.
Speech 175 jaar Begraafplaats BuitenveldertGedenktekenop het kinderhof

Tot in de zestiger jaren hanteerde de Rooms-Katholieke kerk het principe dat ongedoopte kinderen niet in gewijde aarde mochten worden begraven. In het licht van deze tijd is dat een kille en mensonwaardige maatregel. Daarom werd eind 2003 op de kinderhof van de begraafplaats een gedenkteken onthuld dat uitdrukt dat ook ongedoopte kinderen in Gods hand zijn. Het gedenkteken bestaat uit twee granieten stèles. Op de linkersteen staat de volgende tekst:

Noch woord, noch beeld
kan uitdrukken
wat een leegte
dit achterlaat

De rechtersteen gedenkt de ongedoopte kinderen die door de maatregel buiten de begraafplaats moesten worden begraven en luidt:

Ook uit ongewijde aarde
heeft God kinderen opgevangen
en luistert naar oudertranen

 

 De begraafplaats gefotografeerd in 1974 (linksonder) en van de achterkant (rechtsonder). Bron: Fotodienst Gemeentearchief Amsterdam.

De begraafplaats heeft een bijzondere boombeplanting.
Klik op het linker bomenoverzicht voor meer informatie.Een historisch graf gefotografeerd in 1900 (links) en 2010 (rechts).


Monument op het kinderhof.

         

      © 2009 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina