Diefstal op onze begraafplaats

Helaas hebben we geconstateerd dat we te maken hebben met diefstal op de begraafplaats. In het weekend van 28-29 januari hebben dieven van diverse graven koperen/bronzen voorwerpen weggehaald en meegenomen. Mogelijk zijn er ook op andere data beelden of voorwerpen ontvreemd. Wij betreuren dit ten zeerste. De rechthebbenden van de graven waar we diefstal hebben geconstateerd zijn op de hoogte gesteld. Wij hebben besloten om voorlopig het hek van de begraafplaats om 18.00 uur te sluiten, zodat de begraafplaats niet meer toegankelijk is. Wij hopen dat dit enigszins zal helpen. Ook hebben we gevraagd om bewoners van de flat “De Fred” tegenover de begraafplaats een oogje in het zeil te houden en de politie te waarschuwen bij verdachte activiteiten. Daarnaast hebben wij uiteraard de politie ingelicht. Voor alle katholieke begraafplaatsen heeft het Bisdom een collectieve verzekering afgesloten. Dat betekent dat onze begraafplaats ook aangesloten is en dat er een dekking is voor diefstal.

Wat doet u als er iets van uw graf is gestolen?

Maak foto’s en stuur deze samen met de aangifte van diefstal bij de politie en een offerte van de kunstenaar of steenhouwer aan a.vink@begraafplaats-buitenveldert.nl.

U hoort dan zo spoedig mogelijk wat de mogelijkheden zijn en wat er vergoed wordt.

Daarnaast willen wij u erop attent maken dat de mogelijkheid bestaat om een grafmonumentenverzekering af te sluiten tegen diefstal en/of vernieling. U kunt hiervoor terecht bij Oom Verzekeringen.

Meer nieuws