Mededelingen
Bekendmaking: opheffen algemene graven jaargang 2021

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert maakt bekend dat in de loop van 2021 uw gebruiksrechten van de Algemene graven jaargang 2021 aflopen. In 2022 worden deze graven opgeheven.
Wij zullen degene die het graf heeft aangevraagd hiervan persoonlijk op de hoogte stellen.
Dit kan echter alleen als wij over de juiste adresgegevens beschikken.
Wij vragen u dan ook nadrukkelijk ervoor te zorgen dat de juiste adresgegevens bij onze administratie bekend zijn.
Verzoeken tot herbegraven kunnen uiterlijk tot 31 december 2021 schriftelijk worden ingediend aan de administratie van de begraafplaats.

Anja Vink
Directeur

 

 

 
         
s
      © 2009 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina