Mededelingen

B E L A N G R I J K !!!

Wij realiseren ons dat er heel veel van u gevraagd wordt in deze toch al zeer moeilijke en verdrietige tijd.

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert volgt de richtlijnen van de overheid. De steeds scherpere richtlijnen vragen elke keer opnieuw aanpassingen van onze werkwijze. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland blijven vooralsnog gesloten. Als gevolg hiervan zal er bij uitvaarten geen condoleance gehouden worden en geen consumpties worden aangeboden. Ook De Brasserie is gesloten. Alle onderstaande richtlijnen zijn conform de richtlijnen van het RIVM (Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu)

Uitvaartbranche valt onder cruciale beroepen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat mensen die een cruciale functie vervullen bij een uitvaart worden aangemerkt als werkzaam in de zorg en daarom een cruciaal beroep hebben.
Mensen met een cruciaal beroep kunnen gebruik maken van de noodopvang als zij niet zelf hun kinderen kunnen opvangen. Dit om te garanderen dat wij door kunnen blijven werken.
Tevens geeft de overheid via deze website toelichting op samenkomen bij uitvaarten. Het aantal mensen dat een uitvaartplechtigheid bijwoont dient onder de 30 personen te blijven. De tweede voorwaarde is dat het mogelijk moet zijn om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Opbaren van een overledene bij R.-K. Begraafplaats Buitenveldert
De overledene mag opgebaard worden. De kist mag zowel open als dicht.

Ook bij aanwezigheid van de opbaring en het afscheid nemen houden wij afstand van elkaar met 1,5 meter.

Wat biedt R.-K. Begraafplaats Buitenveldert verder?
Wij bieden u aan om op een ander moment een herdenkingsdienst en of een condoleance te houden. Zie ook bij de beschrijving Kerkelijke uitvaarten.

Blijft begraafplaats Buitenveldert open?
Ja, de begraafplaats blijft toegankelijk. U kunt zoals u gewend bent het graf van uw dierbare blijven bezoeken.
Het kantoor blijft open, maar wordt met een minimum aan medewerkers bemand. Wij werken zover dat mogelijk is vanuit huis. Telefonisch blijven wij sowieso dag en nacht bereikbaar. De medewerkers van de buitendienst werken door. Alle begrafenissen gaan door en u kunt ten alle tijden een uitvaart bij ons aanmelden.

Gepaste afstand houden ook bij afscheid nemen

Wij vragen u dringend, om letterlijk de gepaste afstand van 1,5 meter van elkaar aan te houden. Voor de afscheidsdiensten in onze ruimtes geldt tot op heden de richtlijn dat we bij een uitvaartdienst alleen een kleine groep nabestaanden tot 30 personen ontvangen. Ook vragen wij u om bij de afscheidsdienst afstand te bewaren en geen handen te schudden. Hoe moeilijk dat ook is. Wanneer de ruimte kleiner is, zult u begrijpen dat het aantal nabestaande aangepast wordt.

24 uur kamers
De mogelijkheid om op te baren in de 24 uur kamers blijft bestaan.
In elke ruimte is het alleen mogelijk om met twee nabestaande de ruimtes te betreden.
Ook hier houden we rekening met 1,5 meter afstand van elkaar.

Wat zijn de maatregelen rond kerkelijke uitvaarten?

Het Corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de kerkelijke uitvaart.
De bisschoppen bepalen in aansluiting bij het advies van de uitvaartbranche op 16 maart jl. dat kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent wij ook bij liturgische plechtigheden in kerken, alleen een kleine groep nabestaanden tot 30 personen mogen ontvangen. Dit kan alleen indien het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.
Tevens worden uitvaarten alleen telefonisch besproken en zullen gemaakte afspraken per e-mail worden bevestigd.
Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van bezinning en gebed is, mogelijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voorafgaand aan de teraardebestelling of de crematie. Viering van de H. Eucharistie of communie-uitreiken is niet mogelijk, bij voorkeur duurt de viering niet langer dan 20 minuten. Er zal geen zang of muziek zijn.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een volwaardige herdenkingsdienst voor de overledene gehouden worden.

Alle ontwikkelingen volgen wij op de voet en we informeren u zodra er weer actuele informatie is.

Uit liefde en zorg voor de ander
Uit liefde en zorg voor de ander verzoeken u dringend om de bovenstaande maatregelen op te volgen. Wij moeten er samen voor zorgen dat deze verschrikkelijke ziekte zo snel mogelijk wordt overwonnen.

Anja Vink
Directeur R.-K. Begraafplaats Buitenveldert

Relevante sites:
RIVM
Bisdom Haarlem - Amsterdam
LOB - Landelijke organisatie Begraafplaatsen
R.-K. Begraafplaats Buitenveldert
BGNU (grootste ledenorganisatie van uitvaartondernemingen in Nederland)

 

 We zijn op zoek

Wij zijn dringend op zoek naar de rechthebbenden (of hun erfgenamen) van de graven die u kunt vinden in bijgaand bestand.
Bent/kent u de rechthebbende (of diens erfgenamen) van één van deze graven, dan verzoeken wij u vriendelijk om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze administratie.
Op werkdagen is de administratie geopend tussen 09:00 - 16:00 uur en bereikbaar via telefoon: 020 – 662.98.90 of mail: administratie@begraafplaats-buitenveldert.nl
Lees verder:
Overzicht rechthebbenden gravenInformatie over de verbouwing

Het gebouwencomplex is in 2012 opnieuw ingericht en uitgebreid. De verbouwing is ingrijpend geweest en biedt nu tal van nieuwe mogelijkheden. De condelanceruimte is ruim opgezet en er zijn ook twee 24-uurs rouwkamers, een brasserie en een bloemenwinkel.
Lees meer over de redenen van de verbouwing. Tevens krijgt u een impressie van het nieuwe ontwerp.
De kosten van een graf

De kosten van een graf in Nederland zijn gemiddeld circa € 10,- per maand.
Dat is de uitkomst van een uitgebreid onderzoek dat de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) in 2012 hield. In het onderzoek zijn met uitzondering van de kosten voor een eventueel monument alle éénmalige en jaarlijkse kosten meegenomen. Per provincie verschillen de kosten.
Zo liggen Groningen (- 28%), Noord-Brabant (- 26%) en Overijssel (- 23%) lager en zijn Noord-Holland (+ 27%), Utrecht (+ 23%) en Drenthe (+ 19%) hoger dan het landelijk gemiddelde.
In Nederland zijn er volgens de wet twee soorten graven: een algemeen graf en een particulier graf. In de regel worden in een algemeen graf, dat een grafrust kent van tenminste tien jaar, maximaal drie overledenen begraven die onbekenden van elkaar zijn. Bij een particulier graf – verreweg de meeste graven in ons land – bepaalt de familie zelf wie er begraven wordt en hoe lang de grafrust is. Wim van Midwoud, LOB consulent verduidelijkt: “Ons onderzoek is gedaan onder een groot aantal verschillende gemeentelijke en particuliere begraafplaatsen. Zij verzorgen ruim 20.000 begravingen per jaar. Dat is een derde van alle begrafenissen in ons land. Het onderzoek laat zien dat de gemiddelde kosten per jaar voor een algemeen graf € 100,19 bedragen, voor een particulier graf voor één persoon € 124,43 zijn en voor een particulier graf voor twee personen € 148,08.”

Juiste keuzes
Henry Keizer, voorzitter van de LOB: “Met dit onderzoek laten wij helder en duidelijk zien wat de kosten voor begraven zijn, maar ook dat de consument iets te kiezen heeft. De laatste tijd zien we vaker berichten in de media over tariefstijgingen en hoe duur begraven wel niet is geworden. Het gaat dan vaak over één bepaalde begraafplaats. Die berichten wekken de indruk of begraven in Nederland overal onbetaalbaar aan het worden is. Dat is dus helemaal niet zo. Iedere Nederlander kan zelf een begraafplaats kiezen. Daarbij spelen veel overwegingen een rol en de kosten zijn daar zeker ook deel van. Wij raden onze leden aan om goede voorlichting te geven en duidelijk te zijn over de tarieven.”
Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen en, naast jaarlijkse schommelingen, optimaal inzicht te hebben in de gemiddelde grafkosten publiceert de LOB elk jaar de belangrijkste tarieven van een groot aantal begraafplaatsen. Deze zijn te vinden op www.begraafplaats.nl/grafkosten en eenvoudig opvraagbaar.
Bekendmaking: opheffen algemene graven jaargang 2007

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert maakt bekend dat in de loop van 2017 uw gebruiksrechten van de Algemene graven jaargang 2007 aflopen. In 2018 worden deze graven opgeheven.
Wij zullen degene die het graf heeft aangevraagd hiervan persoonlijk op de hoogte stellen.
Dit kan echter alleen als wij over de juiste adresgegevens beschikken.
Wij vragen u dan ook nadrukkelijk ervoor te zorgen dat de juiste adresgegevens bij onze administratie bekend zijn.
Verzoeken tot herbegraven kunnen uiterlijk tot 31 december 2017 schriftelijk worden ingediend aan de administratie van de begraafplaats.

Anja Vink
Directeur


 
         
s
      © 2009 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina