Nieuwsbrief Nr. 13
  (mei 2015)

Week van de begraafplaats | Programma Week Begraafplaats Buitenveldert | Herinrichting Fred. Roeskestraat | Groene begraafwal | De ontmoeting


W E E K  V A N  D E  B E G R A A F P L A A T S   

Zondag 31 mei op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert

 

Begraafplaatsen zijn zoveel meer dan plekken waar overledenen worden begraven en waar nabestaanden kunnen rouwen.
Maar al te vaak heerst er een bijzondere sfeer die je niet gauw ergens anders treft.
Het is alsof de stilte er van zelf spreekt, onbekommerd haar eigen plan trekt en zich niets aantrekt van de drukte van alledag.
Een wandeling over een begraafplaats roept bij veel mensen een gevoel van eerbied en berusting op. Het is bij uitstek de plek om tot bezinning te komen.
Maar ook de rijkdom aan natuur en monumenten die je op begraafplaatsen tegenkomt zijn van onschatbare historische waarde en maken een fundamenteel onderdeel uit van ons culturele erfgoed. Denk aan de architectuur en aan de symboliek van de graven, de vele herdenkingsrituelen en de enorme diversiteit aan planten en bomen. Sommige begraafplaatsen hebben zich in de loop der jaren tot ware arboreta ontwikkeld. Deze bomentuinen hebben vaak ook een belangrijke educatieve functie.

Toch dreigen de begraafplaatsen geleidelijk aan te verdwijnen als we geen actie ondernemen. De afgelopen decennia is het aantal crematies fors toegenomen ten koste van het aantal begrafenissen. Steeds meer begraafplaatsen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Terwijl in de almaar sneller draaiende wereld, de behoefte aan momenten van bezinning alleen maar toeneemt.

Om de historische en culturele waarden van de begraafplaats onder de aandacht te brengen en om het belang van het begraven in ere te herstellen, organiseren begraafplaatsen in ons land dit jaar voor de tweede keer de Week van de Begraafplaats. Ruim 55 begraafplaatsen in ons land organiseren deze week activiteiten om u kennis te laten maken met de vele aspecten van de grafcultuur.
De Week van de Begraafplaats is oorspronkelijk een initiatief van de ASCE, de Association of Significant Cemeteries in Europe.
In 2014 hebben Nederlandse begraafplaatsen het initiatief overgenomen.

Ook op Amsterdamse begraafplaatsen kunt u een kijkje nemen achter de schermen. Op zondag 31 mei zet begraafplaats Buitenveldert de deuren voor u open om u te laten zien welke mooie en verrassende, maar natuurlijk ook verdrietige aspecten schuilgaan achter de deuren van een begraafplaats. De bedoeling is om mensen zo meer vertrouwd te maken met datgene waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt, maar waar bijna niemand over durft te praten. Uit onderzoek blijkt dat tachtig procent van de mensen niet over de dood spreekt en ook geen informatie opvraagt. Dat is opmerkelijk als je bedenkt dat de dood de enige zekerheid in ons leven is.

Het thema van de Week van de Begraafplaats is dit jaar daarom ”Ik vergeet je niet”. In die week komen allerlei vragen aan bod die te maken hebben met rouw en herdenking.

- Wat kunnen rituelen bijvoorbeeld betekenen bij het rouwen?
- En wat is de meerwaarde van een graf?
- Is het hebben ervan louter een last?
- Of biedt een speciale plek om je dierbaren te herdenken de nabestaande
   juist verlichting?
- Wat komt er allemaal kijken bij een begrafenis?
- En wat kost het in vergelijking tot een crematie?
- Kunt u een plek reserveren als u nog leeft?

Voor al die vragen die u niet gewend bent om te stellen, kunt u die week bij
ons terecht.
Daarnaast houdt historicus Wim Cappers een presentatie met aansluitend een rondleiding. Hij vertelt ondermeer over een aantal markante figuren die op Buitenveldert begraven liggen. Zoals het aangrijpende verhaal van verzetsstrijdster Annick van Hardeveld, de laatste koerierster die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd neergeschoten. Een begraafplaats is immers een plaats van herinnering.

Jeanette Diepenbroek houdt een bijzondere presentatie. Ook zij is schrijfster en historica. U neemt plaats aan een prachtig gedekte tafel en Jeanette vertelt u alles over de gebruiken van eten en rouwen.

Dit is in kort bestek wat u op zondag 31 mei op begraafplaats Buitenveldert kunt verwachten. Noteer deze datum vast in uw agenda! We hopen van harte dat u deze dag langskomt.

Lees meer over ons programma.
Voor een overzicht van alle activiteiten kijkt u op: www. weekvandebegraafplaats.nl


Week van de begraafplaats | Programma Week Begraafplaats Buitenveldert | Herinrichting Fred. Roeskestraat | Groene begraafwal | De ontmoeting

Overzicht van alle nieuwsbrieven >

 
   
         

      © 2012 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina