Mededelingen

PARKEREN

BEGRAAFPLAATS BUITENVELDERT & BRASSERIE


Van 4 september - 13 november 2017

Vanaf maandag 4 september zullen de parkeerplaatsen die horen bij begraafplaats Buitenveldert tijdelijk worden opgeheven i.v.m. vervanging van de riolering en herinrichting van de straat/ons parkeerterrein. Voor bezoekers van de begraafplaats en gasten van De Brasserie is dan de enige mogelijkheid betaald parkeren elders in de straat.

Parkeren voor invaliden en gebruikers rouwkamer
Speciaal voor de begraafplaats zullen er 3 parkeerplaatsen zijn voor invaliden/gebruikers van de 24-uurs rouwkamers aan de overzijde van de straat – recht tegenover De Brasserie; deze plaatsen zijn ook betaald parkeren .

Uitvaarten
Op een afgesloten parkeerterrein zijn er speciaal voor bezoekers van uitvaarten maximaal 20 parkeerplaatsen beschikbaar. Vanaf deze plek zal er een pendeldienst zijn naar de begraafplaats; hiervan kunt u ook na de uitvaart gebruikmaken.
U rijdt de Fred. Roeskestraat in, slaat bij Uitvaartcentrum Zuid op nummer 91 (1076 EC) rechtsaf. Vervolgens wordt u doorverwezen naar de juiste parkeerplaats.

Na de werkzaamheden
Na afloop van de werkzaamheden zal de begraafplaats weer eigen parkeervakken krijgen, die zullen worden afgesloten middels een slagboom.

Onze excuses voor de overlast.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd bellen met 020-6629890.

 







We zijn op zoek
Wij zijn dringend op zoek naar de rechthebbenden (of hun erfgenamen) van de graven die u kunt vinden in bijgaand bestand.
Bent/kent u de rechthebbende (of diens erfgenamen) van één van deze graven, dan verzoeken wij u vriendelijk om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze administratie.
Op werkdagen is de administratie geopend tussen 09:00 - 16:00 uur en bereikbaar via telefoon: 020 – 662.98.90 of mail: administratie@begraafplaats-buitenveldert.nl
Lees verder:
Overzicht rechthebbenden graven











Informatie over de verbouwing

Het gebouwencomplex is in 2012 opnieuw ingericht en uitgebreid. De verbouwing is ingrijpend geweest en biedt nu tal van nieuwe mogelijkheden. De condelanceruimte is ruim opgezet en er zijn ook twee 24-uurs rouwkamers, een brasserie en een bloemenwinkel.
Lees meer over de redenen van de verbouwing. Tevens krijgt u een impressie van het nieuwe ontwerp.












De kosten van een graf

De kosten van een graf in Nederland zijn gemiddeld circa € 10,- per maand.
Dat is de uitkomst van een uitgebreid onderzoek dat de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) in 2012 hield. In het onderzoek zijn met uitzondering van de kosten voor een eventueel monument alle éénmalige en jaarlijkse kosten meegenomen. Per provincie verschillen de kosten.
Zo liggen Groningen (- 28%), Noord-Brabant (- 26%) en Overijssel (- 23%) lager en zijn Noord-Holland (+ 27%), Utrecht (+ 23%) en Drenthe (+ 19%) hoger dan het landelijk gemiddelde.
In Nederland zijn er volgens de wet twee soorten graven: een algemeen graf en een particulier graf. In de regel worden in een algemeen graf, dat een grafrust kent van tenminste tien jaar, maximaal drie overledenen begraven die onbekenden van elkaar zijn. Bij een particulier graf – verreweg de meeste graven in ons land – bepaalt de familie zelf wie er begraven wordt en hoe lang de grafrust is. Wim van Midwoud, LOB consulent verduidelijkt: “Ons onderzoek is gedaan onder een groot aantal verschillende gemeentelijke en particuliere begraafplaatsen. Zij verzorgen ruim 20.000 begravingen per jaar. Dat is een derde van alle begrafenissen in ons land. Het onderzoek laat zien dat de gemiddelde kosten per jaar voor een algemeen graf € 100,19 bedragen, voor een particulier graf voor één persoon € 124,43 zijn en voor een particulier graf voor twee personen € 148,08.”

Juiste keuzes
Henry Keizer, voorzitter van de LOB: “Met dit onderzoek laten wij helder en duidelijk zien wat de kosten voor begraven zijn, maar ook dat de consument iets te kiezen heeft. De laatste tijd zien we vaker berichten in de media over tariefstijgingen en hoe duur begraven wel niet is geworden. Het gaat dan vaak over één bepaalde begraafplaats. Die berichten wekken de indruk of begraven in Nederland overal onbetaalbaar aan het worden is. Dat is dus helemaal niet zo. Iedere Nederlander kan zelf een begraafplaats kiezen. Daarbij spelen veel overwegingen een rol en de kosten zijn daar zeker ook deel van. Wij raden onze leden aan om goede voorlichting te geven en duidelijk te zijn over de tarieven.”
Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen en, naast jaarlijkse schommelingen, optimaal inzicht te hebben in de gemiddelde grafkosten publiceert de LOB elk jaar de belangrijkste tarieven van een groot aantal begraafplaatsen. Deze zijn te vinden op www.begraafplaats.nl/grafkosten en eenvoudig opvraagbaar.












Bekendmaking: opheffen algemene graven jaargang 2007

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert maakt bekend dat in de loop van 2017 uw gebruiksrechten van de Algemene graven jaargang 2007 aflopen. In 2018 worden deze graven opgeheven.
Wij zullen degene die het graf heeft aangevraagd hiervan persoonlijk op de hoogte stellen.
Dit kan echter alleen als wij over de juiste adresgegevens beschikken.
Wij vragen u dan ook nadrukkelijk ervoor te zorgen dat de juiste adresgegevens bij onze administratie bekend zijn.
Verzoeken tot herbegraven kunnen uiterlijk tot 31 december 2017 schriftelijk worden ingediend aan de administratie van de begraafplaats.

Anja Vink
Directeur


 
         
s
      © 2009 - Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert
Home | Top pagina